φωτό

Πηγή: http://www.dr-blogger.com/2011/09/imagebook-of-posts.html#ixzz3Av5XvJnR

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Συλλεκτικό βιβλίο φωτογραφιών από τον Αντιπρόεδρο της Αλλοτροπίας Θανάση Νέτα. Έκδοση 1985.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου