φωτό

Πηγή: http://www.dr-blogger.com/2011/09/imagebook-of-posts.html#ixzz3Av5XvJnR

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

13/06/2015: Εργαστήριο καλλιτεχνημάτων από χαρτόνι (Αλλοτροπία/k-droz) / Workshop artefacts from cardboard (Allotropia/k-droz)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου