φωτό

Πηγή: http://www.dr-blogger.com/2011/09/imagebook-of-posts.html#ixzz3Av5XvJnR

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

To διαφημιστικό φιλμ για την Αντίκυρα, δώρο του κινηματογραφιστή Rocco Morrano και των συνεργατών του της Be Project, που επισκέφθηκαν την Αντίκυρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του "Πιθ΄Ελλέβορον" της Αλλοτροπίας.

Κοινοποιήστε το, να κάνουμε την Αντίκυρα γνωστή σε' όλο τον κόσμο!!!


Communicate it, to make Anticyra known in all over the world !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου